projekty-iz Ładowanie

Jakie są funkcje przemysłu?

www.stadiony360.pl sitodruk na metalu przekaźniki elektromagnetyczne

Przemysł to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje różnego rodzaju gałęzie i sektory przemysłowe. Wśród nich mamy między innymi przemysł węglowy, energetyczny, maszynowy czy metalurgiczny i wiele, wiele innych. Ale w tym wszystkim warto odpowiedzieć na pytanie, jakie funkcje spełnia przemysł? Przede wszystkim, musimy wiedzieć, w jaki sposób je sklasyfikować. I tak, będą to funkcje:

  • produkcyjna,
  • przestrzenna,
  • społeczna,
  • ekonomiczna.

Funkcja produkcyjna jest w zasadzie oczywista. Różne gałęzie przemysłu zajmują się zarówno pozyskiwaniem, jak i przetwarzaniem różnego rodzaju materiału.

O to w tym wszystkim chodzi i dlatego też powstają coraz to nowsze zakłady i rozwijane są coraz to nowsze metody związane właśnie z przetwarzaniem i produkcją różnych zasobów. Naukowcy nieustannie pracują nad tym, aby przyspieszyć lub ułatwić pewne procesy, a na przestrzeni wieków pojawiały się kolejne to wynalazki, które miały pozytywny wpływ właśnie na procesy produkcyjne. Kolejna funkcja przemysłu to funkcja przestrzenna, związana głównie z rozwojem miast. Rozwój przemysłu zapoczątkował wiele rewolucji przemysłowych, dzięki czemu mogły przyspieszyć na przykład procesy urbanizacyjne. To z kolei doprowadziło do ogromnych zmian w życiu codziennym. Dodatkowo, przemysł wpływa również na przekształcenie środowiska.

Niestety niekiedy nie jest to pożądane zjawisko, podczas gdy kiedy indziej ma to swoje pozytywne efekty. Tak czy siak, nie ma żadnych wątpliwości, że przemysł w różnej postaci znacząco wpływa na otoczenie i przestrzeń wokół nas, tym bardziej, że samo powstawanie zakładów produkcyjnych czy przetwórczych wpływa na sposób zagospodarowania terenu.

Społeczna i ekonomiczna funkcja przemysłu – czym się charakteryzują?

Prócz opisanych już funkcji, przemysł spełnia jeszcze dwie – społeczną oraz ekonomiczną. Ta pierwsza jest bezpośrednio związana z poprzednimi. Wszak wraz z pojawianiem się zakładów produkcyjnych i innych instytucji związanych z przemysłem, pojawiają się też nowe miejsca pracy. Jakby tego było mało, wraz ze zmianami w obrębie przemysłu i wraz z jego rozwojem powstają też coraz to nowsze techniki produkcji, jak również zmieniają się warunki życia – na lepsze.

Dobrym tego przykładem są rewolucje przemysłowe, po których nic – włącznie z samym przemysłem – nie było już takie samo. Można więc stwierdzić, że przemysł w znaczący sposób wpływa na strukturę zawodową, ale też na poziom życia ludności. Z kolei jeśli chodzi o funkcję ekonomiczną to chodzi tutaj przede wszystkim o sam fakt, że przemysł to produkcja wielu różnorodnych dóbr, ale również energii. Niektóre gałęzie przemysłu zajmują się także wydobywaniem surowców mineralnych. Jak więc widzimy, przemysł ma wiele różnych funkcji, bardzo ważnych dla człowieka. Im bardziej rozwinięty przemysł, tym lepsze warunki życia – wraz z rozwojem przemysłu rozwijają się także inne działy życia.

To dlatego tak ważne jest, aby wszystkie gałęzie przemysłu nieustannie się rozwijały i cały czas miały pozytywny wpływ na pozostałe dziedziny naszego życia.